Beernemsteenweg
117
8750
Wingene
foto

Projecten

Samenwerken doen we binnen onze scholengemeenschap reeds vele jaren. Een aantal gemeenschappelijke projecten groeiden vanuit dit samenwerkingsverband tussen onze scholen. We stellen ze graag even aan u voor.

Bingel is het all-round platform voor het basisonderwijs waar de leerkracht én de leerling centraal staan. Of het nu gaat om oefenen, het werken in de klas, differentiatie, planning, zorg of evaluatie, … met Bingel heb je alles bij de hand. Bingel legt de focus op lesplezier en het leren op maat van elke leerling. Bingel ondersteunt ook schoolteams bij het uitgebreide takenpakket.

Een goede communicatie met al onze netwerkpartners en in het bijzonder onze ouders vinden we van groot belang. Om in de wirwar van communicatiekanalen nog het bos door de bomen te zien werd een flyer opgemaakt waarin we afspraken maken met onze ouders omtrent communicatie. 

Communicatie tussen de school en de ouders verloopt steeds via het platform Gimme. Ouders hebben hierbij toegang tot één of meerdere klaskanalen en zijn op deze manier steeds mee met het laatste nieuws. Naast de handige tijdslijn met activiteiten (oa. sport, zwemmen, uitstappen...) wordt ook vaak gewerkt met invulstrookjes. Op deze manier kunnen we op een efficiënte manier inschrijven voor bepaalde activiteiten of ouders bevragen.

Infogids scholen

Onze scholengemeenschap ontwikkelde in samenwerking met de gemeente Wingene en Ruiselede en het Huis van het kind een infogids voor ouders. De schoolkeuze is immers een grote en belangrijke stap. Daarom is het van groot belang om vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn. De infogids maakt je wegwijs in het scholenaanbod binnen onze scholengemeenschap. Maar ook de overgang van thuis-of kinderopvang naar het onderwijs komt aan bod.

De schoolgids online raadplegen kan via deze link: https://issuu.com/gemeentewingene/docs/infogids-scholen

 

infogids

Kangoeroeklas

Het zorgbeleid van onze scholen steekt veel energie in kinderen met ontwikkelingsvertraging en leerproblemen. Terecht! Maar... dat paardjes die meer haver nodig hebben op hun honger blijven zitten vinden we onterecht. In die optiek werd de Kangoeroeklas opgericht. Tijdens de Kangoeroeklas worden uitdagende opdrachten en activiteiten georganiseerd. Er wordt een goed afgewogen en structureel aanbod voorzien waarbij kinderen leren doorzetten en toch deel blijven uitmaken van hun eigen klasgroep.

Kinderen krijgen op die manier inzicht in hun manier van denken, in hun eigen (hoog)begaafdheid en ze leren samenwerken met anderen. De Kangoeroeklas wordt georganiseerd voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. 

kangoeroeklas

Schoolrekeningen

De boekhouding van al onze scholen zit gecentraliseerd in het groepskantoor van de Scholengemeenschap Driespan. Vanuit de lokale schoolsecretariaten worden gedurende het schooljaar digitale schoolfacturen verstuurd die ofwel gedomicilieerd, via POM betalingsknop of manueel betaald kunnen worden. 

We willen de gemeente Ruiselede, Wingene en Zwevezele ook danken voor de financiële tussenkomst in het busvervoer, de voor-en naschoolse opvang, het middagtoezicht, sport, zwemmen en de culturele voorstellingen. Op die manier proberen we naast kwaliteitsvol onderwijs ook betaalbaar onderwijs aan te bieden. 

Voor de kosten die gemaakt worden in het kader van voor-en naschoolse opvang of middagtoezicht wordt jaarlijks ook een fiscaal attest voor de personenbelasting bezorgd. Op die manier wordt deze opvangkost afgetrokken van het belastbaar inkomen. 

rekenmachine

MS Teams

Tijdens de Coronaperiode werd in allerijl werk gemaakt voor MS-Teams accounts voor al onze leerlingen. Een huzarenstukje waarvan nu nog steeds dankbaar gebruik wordt gemaakt. Leerkrachten staan via MS Teams in digitaal contact met de kinderen van hun klas. Naast het klaskanaal is ook een kanaal per leerling voorzien. In het kleuteronderwijs werd het heen-en weerboekje in veel scholen vervangen door MS Teams. 

teams